Häät Italiassa!

Häiden järjestäminen Italiassa voi olla hieman kiemuraista, mutta ei ollenkaan mahdotonta.

Useat kansainväliset parit ovat päättäneet mennä naimisiin kauniissa Italiassa. Meren läheisyys, upeat villat ja viinitarhat tarjoavat useita mahdolisuksia, joilla hääseremoniat ja -juhlat saavat ylellisen muodon.

Naimisiinmeno Italiassa edellyttää suhteellisen laajaa suunnittelua. Asiakirjojen ja lupatodistuksien hakuun, toimistokäynteihin ja hallinnollisiin toimiin tarvitaan aikaa, mutta tekemällä hyvän pohjatyön, häät saadaan järjestettyä hyvinkin pikaisesti ja juuri sellaiset kuin itse haluaa. 

Tästä artikkelista saat tietoa siitä, mitä tarvitset valmistautuaksesi viettämään unelmiesi italialaisia häitä.

Siviili- vai uskonnollinen vihkiminen

Kuten niin monessa maassa, myös Italiassa on monen muotoisia häitä. Italia tunnustaa laillisesti sekä siviili- että uskonnolliset vihkimiset.

Siviiliavioliitto on kahden henkilön liitto, joka ei ole uskonnollinen. Pormestari tai maistraatti toimittaa ne uskonnottomassa ympäristössä ja italian kielellä. Ne voivat tapahtua pormestarin luona kaupungintalolla tai muussa parin toivomassa paikassa.

Historialliset paikat, kuten keskiaikaiset linnat, palatsit ja huvilat, kuuluvat sallittuihin paikkoihin. Avioliittoon vihkimisseremonian jälkeen symbolisen seremonian voi järjestää parille sopivassa paikassa.

Jos haluat suomalaiset häät, voit valita esimerkiksi suorittaako vihkimisen Suomen ulkomaanedustuston virkamies, vai kohdemaan viranomainen. Jos vihkiminen tapahtuu suomalaisen virkamiehen tai luterilaisen papin toimesta, tarvitaan paikalle vähintään kaksi todistajaa, kuten Suomessakin. Mikäli vihkimisen toimittaa kohdemaan virkamies, sovelletaan kyseisen maan lainsäädäntöä.

Siviiliseremoniat:

 • Kaupungin pormestarin tai muun siviiliviranomaisen suorittama
 • Italian kielellä
 • Tarvitaan virallinen tulkki, jos pari tai toinen osapuoli ei ole italian kielen taitoinen
 • Järjestetään paikassa, joka on hyväksynyt pormestarin puolelta
 • Yleinen kestoaika 20-30 minuuttia
 • Vihkimisen jälkeen avioliitto vaatii vielä rekisteröinnin Suomen maistraatissa
 • Kunnan vihkimaksua, joka on noin 200 – 2000 eur riippuen kunnasta

Uskonnolliset avioliitot eroavat siviilivihkimisistä uskonnollisen kontekstin ja seremonioiden vuoksi.
Katolilaisuus on vallitseva uskonto Italisssa. Kaikki uskonnolliset avioliitot tunnustetaan Italiassa, mutta toisin kuin katoliset häät, ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, ellei siviilivihkimistä ole järjestetty etukäteen.

Katolisen uskonnon mukaan, ennen avioliiton solmimista, hääparin tulee suorittaa pakollinen kurssi, jossa valmistaudutaan ottamaan vastaan aviollinen sakramentti.

Katolinen hääseremonia:

 • Voidaan suorittaa englanniksi
 • Kestää noin tunnin ohjelmasta riippuen
 • Asiakirjat on toimitettava arkkipiispantoimistoon vähintään kaksi mutta enintään kuusi kuukautta ennen häitä
 • Tarvitaan morsiamen ja sulhasen allekirjoittama avioliittotodistus
 • Kirkkomaksu, vaihtelee seurakunnittain ja kirkoittain 150-2000 euroon.

Avioliittotodistus katolista hääseremoniaa varten:

 1. Morsiamen, sulhasen ja todistajien tiedot: Tähän sisältyvät morsiamen, sulhasen ja todistajien etu- ja sukunimi, syntymäpaikka ja -aika, kansalaisuus ja asuinpaikka
 2. Aikaisemmin tehdyn vihkimisilmoituksen tai lupamääräyksen päivämäärä: Tämä on tarpeen, paitsi jos kyseessä on avioliitto välittömän hengenvaaran vuoksi
 3. Lupamääräykset: Jos on olemassa oikeudellisia esteitä, kuten vanhemmuus tai muut erityistilanteet
 4. Siviililain pykälien lukeminen: Maistraatin tai virkaa toimittavan papin on luettava morsiusparille siviililain pykälät, joissa määritellään heidän avio-oikeutensa ja -velvollisuutensa
 5. Morsiamen ja sulhasen ilmoitus: Morsian ja sulhanen ilmoittavat, että he haluavat ottaa toisensa aviopuolisoksi
 6. Avioliiton viettopaikka: Jos avioliiton viettopaikka on eri kuin kaupungintalo tai jos kyseessä on välittömästi hengenvaarallinen avioliitto, ilmoitetaan syy, jonka vuoksi maistraatti on siirtynyt kyseiseen paikkaan
 7. Maistraatin ilmoitus: Maistraatti ilmoittaa, että morsian ja sulhanen ovat avioliitossa.

Mitä oikeudellisia edellytyksiä avioliiton solmimisen Italiassa on täytettävä?

 • Asuinpaikkavaatimus; Italiassa solmittavaa avioliittoa varten ei ole laillista asuinpaikkavaatimusta.
 • Henkilöllisyystodistukset molempien osapuolten, olivatpa he ulkomaalaisia tai eivät, on esitettävä laillinen passi tai kansallinen henkilökortti.
 • Aiempi siviilisääty. Jos parista toinen tai kummatkin ovat olleet naimisissa, eronnut tai leski, esitettävä avioeroa koskevat asiakirjat tai kuolintodistus. Notaarin laatima asiakirja (Atto Notorarile) vannottu vakuutus kotimaasi konsuliviranomaisen edessä, jossa todistetaan, ettei ole oikeudellisia esteitä.
 • Jos morsian ja sulhanen ovat molemmat ulkomaalaisia, joilla ei ole asuinpaikkaa eikä kotipaikkaa Italiassa, heidän on avioliittoon vihkimisen sijasta allekirjoitettava pöytäkirja, jossa he ilmoittavat, että heidän suhteelleen ei ole esteitä, sukulaisuutta, adoptiota tai sukulaisuussuhteita eikä muita siviililaissa säädettyjä esteitä. Todistus, on voimassa neljä kuukautta sen myöntämisestä.
 • Ilmoitus Suomen Maistraatille avioliittoaikeista, usein italialainen kunnatalo (comune) hoitaa ilmoituksen, mutta asia kuitenkin hyvä tarkistaa henkilökohtaisesti, ettei yllätyksiä tule
 • Alaikäraja on 18 vuotta; alaikäiset tarvitsevat vanhempien kirjallisen suostumuksen

Muita katolisia hääasiakirjoja uskonnollista vihkimistä varten

 • Kaste- ja konfirmaatiotodistukset
 • Esteettömyystodistus  (nihil obstat) tai kirje siitä, ettei avioliitolle ole estettä
 • Todistus avioliittoa edeltävälle kurssille osallistumisesta
 • Papin kirjallinen lupakirje

Siviiliavioliitto-ilmoitukset julkaistaan kaksi viikkoa ennen häitä. Avioliittotodistus, joka todistaa asiakirjan aitouden käännöstä varten tulee hankia kaupungitalolta, comune (EU-käännöslomake).

Olennaiset muistettavat asiakirjat

 • Molempien osapuolten alkuperäinen syntymätodistus tai oikeaksi todistettu kopio
 • Kotimaasi konsuliviranomaisen edessä valaehtoisesti annettu vakuutus siitä, ettei avioliitollesi ole siellä esteitä, tunnetaan nimellä Dichiarazione Giurata.
 • Kahden todistajan, (jotka eivät saa olla perheenjäseniä) allekirjoittama Atto Notorio, jossa todistetaan, ettei avioliitollenne ole oikeudellisia esteitä.
 • Avioliittoa koskeva lausunto, joka toimitetaan maistraatille

Summa summarum eli mitä minun pitäisi nyt tietää italialaisista hääseremonioista?

Siviilivihkiminen voidaan pitää sisällä tai ulkona, missä tahansa Italian hallituksen hyväksymässä paikassa. Lukuisten kartanoiden, linnojen, puistojen ja kaupungintalojen käyttö on sallittu. Ainoa vaatimus on paikallisen viranomaisen virallinen lupa. Pormestari tai muu kaupungin edustaja toimii virkailijana siviiliseremonian aikana.

Jos kumpikaan hääparista ja todistajista ei puhu italiaa, paikalla on oltava tulkki, hänen ei tarvitse olla laillistettu kääntäjä, molempia kieliä hyvin osava henkilö riittää. Asuinpaikasta riippuen avioliittoaikeesta ilmoittamisen ja hääpäivän välillä voi kulua eri aika.

Jos haluat järjestää häät jossain suositussa paikassa, aloitathan suunnittelun aikaisin ja varaat juhlapaikan. Varauksia erittäin suosituissa paikoissa ja paikkakunnilla voi olla tehty jopa vuoden tai kaksi etukäteen.

Katoliset häät ovat ainoa uskonnollinen seremonia, joka voidaan laillisesti toimittaa ilman siviilivihkimistä. Parin on kuitenkin oltava katolinen. Paikallisen kirkkosi, Italian kirkon, kaupungin virkamiesten ja konsulaattien välisen yhteistyön vuoksi sinun on varauduttava pidempään hääsuunnitteluaikaan. Suunnittelun aloittaminen kuusi kuukautta ennen aiottua hääpäivää on erittäin viisas ajatus.

Ota yhteyttä Italian konsulaattiin saadaksesi lisätietoja ja neuvoja. Toimita avioliittoaikomus kaupungin kaupungintalolle, jossa aiot avioitua ja valitse hääpäivä.

Hyvä hääsuunittelija osaa myös järjestää morsiusparille upeat häät ja oikoo pahimmat mutkat matkalta, jotta voitte keskittyä juhlimaan ja nauttimaan hääpäivästänne.

E VIVA I SPOSI!!

Hyödyllisiä linkkejä häiden suunnitteluun avuksi

Avioliitto ulkomailla | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Ulkomailla solmittu avioliitto | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Muistakaa rekisteröidä ulkomailla solmittu avioliitto väestötietojärjestelmään