Mitä USP:n päätöslauselmille tapahtuu?

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) 11.−12. kesäkuuta 2021 pidetyssä etäistunnossa hyväksyttiin yhteensä 70 päätöslauselmaa ulkosuomalaisyhteisöjen istuntoon lähettämän 90 aloitteen pohjalta.

Lopullisten päätöslauselmien määrä on usein hieman alkuperäisiä aloitteita pienempi, koska samaa aihetta käsittelevät aloitteet yhdistetään.

Mitä päätöslauselmille sitten tapahtuu kahden, kolmen vuoden välein pidettävien istuntojen välissä?

***

Ensin päätöslauselmat käännetään ruotsin ja englannin kielille, minkä jälkeen ne luovutetaan valtioneuvostolle, ja ne lähtevät valtionhallinnon eri ministeriöihin lausuntokierrokselle.

Istuntojen välissä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö ja USP:n sihteeristönä toimiva Suomi-Seura ry vievät päätöslauselmia eteenpäin. Puhemiehistö koostuu siis puhemiehestä, jona toimii Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja, sekä kahdeksasta varapuhemiehestä eli maailman kahdeksan eri alueen edustajasta.

Puhemiehistö kokoontuu kaksi kertaa vuodessa kaksipäiväiseen kokoukseen Helsinkiin, jonne alueiden edustajat matkaavat eri puolilta maailmaa.

Istunnon jälkeisessä kokouksessa puhemiehistö pohtii, miten päätöslauselmia kannattaisi viedä eteenpäin.

Yleensä hahmotellaan vähän, mitkä olisivat ne suurimmat asiakokonaisuudet, joita kannattaa painottaa tulevalla kaudella.

Kokouksissa sihteeristö tiedottaa puhemiehistöä päätöslauselmien etenemisestä ja muista ulkosuomalaisiin liittyvistä asioista, ja alueiden edustajat puolestaan kertovat oman alueensa ulkosuomalaisasioista ja -tapahtumista sekä tuovat alueidensa terveiset alueraporteissaan.

Kokouspäivät ovat täynnä ohjelmaa ja vierailuja eri ministeriöissä ja viranomaisissa.

Ulkosuomalaisten asioiden koordinointivastuu on Suomessa sisäministeriöllä, mutta päätöslauselmissa käsitellyt moninaiset asiat jakautuvat useiden eri ministeriöiden ja viranomaisten vastuualueisiin.

Esimerkiksi Suomi-kouluja ja suomalaisia ulkomaankouluja koskevissa asioissa käydään vierailulla opetusministeriössä ja passi- ja henkilökorttiasioista käydään keskustelemassa ulkoministeriön virkamiesten kanssa, kun taas esimerkiksi televisio-ohjelmien näkyvyyttä ulkomailla edistetään vierailemalla YLEssä.

Ennen tapaamisia puhemiehistö käy läpi tapaamisessa käsiteltävien asioiden taustatiedot sekä keskustelee asiaa koskevista eri näkökohdista, jotka tapaamisen aikana olisi tuotava esille.

***

Koska monet muutokset edellyttävät usein myös poliittista tahtoa, puhemiehistö vierailee säännöllisesti myös eduskunnassa keskustelemassa kansanedustajien kanssa eri valiokunnissa.

Lisäksi kokousten yhteydessä järjestetään usein eduskunnan kansalaisinfossa avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, joihin ovat tervetulleita niin kansanedustajat kuin kansalaiset. Näin pyritään lisäämään ulkosuomalaisten asioiden näkyvyyttä niin poliittisten päättäjien kuin suuren yleisön keskuudessa.

Puhemiehistön kokousten välillä asiat eivät suinkaan seiso paikoillaan, vaan ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä toimiva Suomi-Seura pitää yhteyttä eri tahoihin ja varmistaa, että asiamme pysyvät esillä.

***

Ulkosuomalaisten asioiden edistäminen on pitkäjänteistä työtä, joka edellyttää sitä, että päättäjiä ja virkamiehiä käydään säännöllisesti muistuttamassa meitä koskevista asioista ja päätöslauselmissa esille tuoduista muutostarpeista.

Puhemiehistö ei ole koronaviruspandemian vuoksi pariin vuoteen päässyt kokoontumaan Helsinkiin fyysisesti, vaan kaikki kokoukset on pidetty istunnon tapaan etäkokouksina.

Toivotaan, että puhemiehistö pääsisi pian taas kokoontumaan Helsinkiin ja tapaamaan päättäjiä, koska nämä tapaamiset ja tilaisuudet ovat ensisijaisen tärkeitä ulkosuomalaisten asioiden viemiseksi eteenpäin.

MUITA UUTISIA

Suomi-Seura ry:n hallitus päätti 27. elokuuta pitämässään kokouksessa lakkauttaa 30. elokuuta alkaen ulkosuomalaisparlamentin sihteerin tehtävän, jota hoiti viimeisen seitsemän vuoden ajan hienosti Sini Castrén.

Ulkosuomalaisparlamentin asioita hoitaa nyt koko Suomi-Seuran toimisto.

Tämä on hyvin valitettavaa, koska ulkosuomalaisparlamentin asioiden hoitaminen edellyttää valtavasti jatkuvaa työtä, eikä ainoastaan puhemiehistön kokouksia sekä istuntoja edeltävinä kuukausina.

Lisäksi on ollut tärkeää, että ulkosuomalaisilla oli Suomi-Seurassa yksi yhteyshenkilö, jonka puoleen kääntyä ulkosuomalaisparlamenttia koskevissa asioissa.

Tästä eteenpäin ulkosuomalaisparlamenttia koskevista asioista voi kirjoittaa parlamentin yleiseen sähköpostiosoitteeseen: info@usp.fi.

Entiseen tapaan yhteyttä voi ottaa myös meidän alueemme edustajaan varapuhemies Marko Suomalaiseen sekä tämän varahenkilöön Satu Sulkuseen.

***

Ulkosuomalaisparlamentin puhemies Markus Aaltonen luovutti 15. syyskuuta ulkosuomalaisparlamentin 10. istunnon päätöslauselmat sisäministeri Maria Ohisalolle. Tilaisuuteen osallistui etäyhteydellä myös eri alueita edustavia varapuhemiehiä eri puolilta maailmaa.

***

Torstaina 30. syyskuuta pidettiin Suomi-Seura ry:n vuosikokous, jossa valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen valittiin jatkamaan Suomi-Seura ry:n puheenjohtajana ja siten myös ulkosuomalaisparlamentin puhemiehenä.

***

Jos haluat seurata tarkemmin ulkosuomalaisparlamentin toimintaa sekä laajemminkin ulkosuomalaisia koskettavia asioita, kannattaa tilata Suomi-Seura ry:n uutiskirje.

Voit myös liittyä alueemme Facebook-ryhmään ”USP:n Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän alueen suomalaiset”.

Teksti ja kuva: Katia Brunetto

Lue lisää:

Aaltosen valinta: https://suomi-seura.fi/valtiopaivaneuvos-markus-aaltonen-jatkaa-suomi-seura-ryn-puheenjohtajana/

Päätöslauselmien luovutus: https://suomi-seura.fi/sisaministeri-maria-ohisalo-vastaanotti-suomi-seura-ryn-ulkosuomalaisparlamentin-paatoslauselmat/

Sihteerin viran lakkauttaminen: https://suomi-seura.fi/ulkosuomalaisten-asiantuntija-ja-palvelujarjesto-suomi-seura-ry-kehittaa-ja-tehostaa-toimintaansa/