Opiskellaanko suomea? Totta kai!

Viime vuonna Italiassa ilmestyi Hoeplin kustantama erinomainen ja kattava suomen kielen oppikirja Totta kai!, jonka ovat tehneet Firenzen yliopistossa suomen kieltä opettava kognitiotieteen tohtori Lena Dal Pozzo ja Napolin yliopistossa suomea opettava synkronisen, diakronisen ja soveltavan kielitieteen tohtori Elina Ylinärä.

Kävimme juttelemassa heidän kanssaan siitä, millaista oli tehdä oppikirjaa ja kenelle oppikirja on tarkoitettu.

***

Mistä oppikirjan idea syntyi? 

Lena: Oppikirjan kustantaja Hoepli on vuosien ajan julkaissut kielisarjaa, jossa joka kielestä on yleensä julkaistu sanakirja, kielioppi ja oppikirja. Suomesta oli jo julkaistu sanakirja ja kielioppi, joten nyt tarvittiin vielä oppikirja harjoituksineen. Suomen kielen oppikirjalle oli myös tilausta, koska markkinoilla ei ollut aikaisemmin näin kattavaa juuri italiankielisille suunnattua suomen kielen oppikirjaa.   

Elina: Ja Italiassa ei ainakaan ollut julkaistu aikaisemmin oppikirjaa, jossa olisi myös mp3-audiomateriaali ja joka kattaisi näin laajan kielitaitotasosta A1 tasoon B1.1.

***

Kenelle oppikirja on suunnattu?

Elina: Oppikirja soveltuu sekä esimerkiksi suomen kieltä yliopistossa opiskeleville että itsenäisille opiskelijoille. Ja miksei myös Suomessa asuville italialaisille.

Lena: Oppikirja soveltuu hyvin myös italiansuomalaisille nuorille, esimerkiksi lukioikäisille, itsenäiseen opiskeluun. 

***

Miten kirja rakentuu? 

Elina: Kirjassa on läpi kirjan kulkeva tarina, jossa on kaksi päähenkilöä, jotka matkustavat ympäri Suomea ja käyvät eri kaupungeissa. Jokainen kappale on omistettu jollekin kaupungille, josta annetaan tietoa tai kerrotaan jotain mielenkiintoista. 

Lena: Jokainen kappale rakentuu niin, että siinä on kaksi lukutekstiä tai -dialogia ja niihin liittyviä harjoituksia sekä lisäksi pari kielioppiasiaa harjoituksineen. Joka kappaleen lopussa on aina lyhyt italiankielinen kulttuuriteksti, joka voi kertoa vaikkapa jostain merkkihenkilöstä, joka liittyy kappaleen kaupunkiin, tai jostain suomalaiseen kulttuuriin liittyvästä asiasta, joka eroaa italialaisesta kulttuurista, tai suomalaisesta luonnosta tai koulumaailmasta. Mitäs kaikkia aiheita meillä olikaan?

Elina: No se, että kengät otetaan pois sisällä ja että vauvat nukkuvat ulkona. Myös äitiyspakkaus oli yhtenä aiheena. 

Lena: Ja villasukat ja heijastin.

***

Mitä oppikirjassa on otettu erityisesti huomioon?

Lena: Monet Suomesta löytyvät suomen oppikirjat ovat suomeksi tai englanniksi. Meidän oppikirjamme on italiaksi, joten kaikki ohjeet ja kielioppiasiat on selitetty italiaksi, mikä helpottaa opiskelua. Kirjassa on myös otettu huomioon erityisesti sellaiset suomen kielen ominaisuudet, jotka meidän molempien pitkän opetuskokemuksen perusteella ovat italiankielisille haastavimpia tai jotka eroavat italian kielestä. Asiat on myös esitetty siinä järjestyksessä, joka meidän kokemuksemme mukaan sopii parhaiten italiankielisille suomen opiskelijoille.

Elina: Lisäksi kirjassa on huomioitu myös suomen puhekieli, joka eroaa merkittävästi kirjakielestä, ja siinä esitellään puhekielen kielioppia ja sanastoa.

Lena: Tämä oppikirja on tehty ulkomailla ja erityisesti Italiassa asuvia suomen opiskelijoita silmällä pitäen, kun taas monet Suomesta löytyvät suomen oppikirjat on suunnattu enemmän Suomessa jo asuville opiskelijoille, joiden tarpeet kielen oppimiselle voivat olla erilaiset. Tästä syystä tietyt asiat on meidän oppikirjassamme ehkä selitetty perusteellisemmin kuin muissa oppikirjoissa.

***

Mitä muita hyviä puolia oppikirjassa on? 

Lena: Oppikirjaa voi käyttää sekä itsenäinen opiskelija että jollain kurssilla suomea opiskeleva. Kirjassa on myös verkosta ladattavat mp3-äänitiedostot. Se kattaa kielitaitotasot A1-B1.1 eli käytännössä italialaisissa yliopistoissa kolmen vuoden kandiopintojen aikana opetettavan suomen kielen kokonaisuuden. Siinä on selitetty melko tarkkaan suomen kielioppi, mutta nämä osiot on myös helppo ohittaa, jos niille ei ole tarvetta eli oppikirja soveltuu sekä perusteelliseen että kevyempään suomen kielen opiskeluun. 

Elina: Kirjan lopusta löytyvät kaikkien kuunteluharjoitusten tekstit sekä harjoitusten oikeat vastaukset. Kuunteluharjoituksia voi näin ollen tehdä sekä ilman tekstiä että tekstin kanssa. Ja kirja on muuten edullisempi kuin monet muut Suomen markkinoilla olevat oppikirjat!

***

Kauanko kirjan työstäminen kesti?

Elina: Sen tekemiseen meni muutama vuosi, koska teimme sitä muun työn ohessa. Myös koronaviruspandemia viivästytti oppikirjan valmistumista, koska emme esimerkiksi voineet tavata fyysisesti, vaan työstimme sitä etänä. Koko projektin aikana taisimme tavata vain kerran fyysisesti. Myös kuunteluharjoitusten äänitykselle pandemia aiheutti haasteita, sillä matkustusrajoitusten vuoksi suomalaiset äänet piti löytää Roomasta. Onneksi sieltä löytyi erittäin hyviä ja kuuluisiakin ääniä! Äänistä kaksi oli suomalaisia ja kaksi italialais-suomalaisia.

Lena: Lisäksi oppikirja laajeni melkoisesti koko projektin aikana, sillä alun perin siinä piti olla vähemmän kappaleita ja harjoituksia.

Elina: Kustantaja ei ollut tainnut ymmärtää, ettei suomen kieli mahdu niin pieneen tilaan!

Lena: Aivan! Meidän pitkällä opetuskokemuksella ja kielitieteellisellä taustalla oppikirjasta tuli melkein väistämättäkin perusteellinen. Mutta näin ollen tuloksena on oppikirja, joka riittää yksinään kokonaiselle kurssille tai yliopistossakin suomen kielen kolmen vuoden opintoihin ilman, että täytyy välttämättä tukeutua muihin kirjoihin ja materiaaleihin.

***

Millainen työnjako teillä oli?

Elina: Alkukappaleet teimme aika lailla yhdessä, mutta jossain vaiheessa jaoimme kappaleet keskenämme niin, että kumpikin teki itsenäisesti kappaleesta alustavan version, jota sitten työstettiin yhdessä.

***

Mikä työssä oli hauskinta?

Lena: Minusta hauskinta oli kirjan tarinan kehittely.

Elina: Kyllä, oli hauskaa, että saimme käyttää oma mielikuvitustamme. Lisäksi pääsin tutustumaan joihinkin Suomen kaupunkeihin, joissa en ole itse edes käynyt. Opin itsekin todella paljon Suomesta. Meillä on Lenan kanssa myös erilaiset murretaustat sekä italian että suomen kielessä, joten oli hauska keskustella ja vertailla kielellisiä eroja.

Lena: Tämä tekee mielestäni kirjasta myös paremman, koska siinä on otettu huomioon erilaiset murretaustat. Kirjan päähenkilöthän matkustavat ympäri Suomea, ja myös kaupunkien valintaan vaikutti osittain oma taustamme. Minulle itselleni on tutumpaa Suomen eteläinen ja lounainen rannikko, kun taas Elinalle olivat tutumpia Pohjanmaan alue ja Pohjois-Suomi.

***

Mikä työssä oli haastavinta vai oliko lainkaan haasteita?

Lena: Olihan niitä aika montakin! 

Elina: Niin oli, mutta ehkä suurimpana haasteena mieleeni on jäänyt se, miten saada tiivistettyä kaikki näin pieneen tilaan. Jouduimme melko paljon myös karsimaan.

Lena: Haastavaa oli myös se, että koko ajan tuli mieleen uusia asioita ja aiheita tai poikkeuksia, jotka kirjaan pitäisi sisällyttää. Mieleen tulivat kaikki opiskelijoiden vuosien aikana esittämät kysymykset, joihin halusimme antaa kirjassa vastauksen. Koska kaikkea ei kuitenkin voitu kirjaan sisällyttää, vaikeinta oli valita ne kaikkein tärkeimmät asiat. 

***

Onko oppikirjaan tulossa jatkoa?

Elina: Jaa, saa nähdä! Jos on, niin olisi mukavaa, jos siihen saisi myös rahoituksen. Nykyäänhän ainakin Italiassa tekijöiden palkkiot perustuvat usein kirjojen myyntiin. 

Lena: Jos olisi kunnon rahoitus, kirjan tekemiseen voisi keskittyä kokopäiväisesti, mikä myös nopeuttaisi työn valmistumista.

Elina: Minulle tämä projekti oli kaiken kaikkiaan hyvin kasvattava ja opettavainen sekä myös hauska kokemus. Oppikirjastahan on jo otettu uusintapainoskin eli ehkäpä jatkoakin voi olla joskus tulossa!

Katia Brunetto, teksti ja kuva

Kiinnostuitko? Voit tilata Totta kai! -kirjan esimerkiksi täältä tai täältä.