Suomi-koulut: Rooma

Rooman Suomi-koulun kevätretki.

Vuonna 1986 perustettu Rooman Suomi-koulu on ulkosuomalaislapsille tarkoitettu kielikoulu, jossa annetaan täydentävää opetusta suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista.

Ympäri maailmaa toimivien noin 130 Suomi-koulun tavoin Rooman Suomi-koulun tavoitteena on vahvistaa ulkosuomalaislasten kielitaitoa ja suomalaista identiteettiä.

Opetuksen sisältö pohjautuu Suomen Opetushallituksen vuonna 2015 julkaisemaan Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositukseen.

Rooman Suomi-koulussa opiskelee vuosittain noin 20–30 lasta, jotka on jaettu iän mukaan kahteen ryhmään: 3–6-vuotiaat leikkivät, laulavat ja askartelevat suomeksi, kun taas kouluikäiset eli 7–15-vuotiaat lukevat, kirjoittavat ja tarkastelevat kieltä vaihtuvien teemojen mukaisesti.

Kouluikäisten opetusmateriaalina käytetään pääsääntöisesti Suomi-koulujen tuki ry:n vuonna 2020 julkaisemaa oppikirjaa Kotisuomea – suomikoululaisen kirja, jonka teossa koulun johtava opettaja on ollut mukana.

Rooman Suomi-koulun lukuvuosi alkaa perinteisesti lasten ja vanhempien yhteisellä syysretkellä syys–lokakuun vaihteessa ja päättyy toukokuun alun kevätretkeen.

Varsinaiset oppitunnit pidetään kahden viikon välein klo 16–18 Trasteveren sydämessä, Parrocchia Santa Dorotean tiloissa, missä myös koulua ylläpitävän Rooman Suomi-Seuran kirjasto toimii.

Kouluvuoden kohokohta on joulukuussa järjestettävät perinteiset pikkujoulut.

Poikkeusvuonna 2020-2021 koulussa opiskeli neljässä ryhmässä yhteensä 24 lasta ja heitä opetti Zoomin välityksellä kolme suomenkielistä opettajaa.

Teksti: Sini Miinala
Sähköposti: roomansuomikoulu@gmail.com